Adam Krasowski

Uczestniczy w tworzeniu lub współtworzy najlepsze firmy w Polsce. Specjalizuje się w kontekście doskonałości zorientowanej na klienta. Ekspert w zakresie tworzenia systemów zarządzania jakością.

Jego przesłaniem jest mówić prawdę o tym, iż to przeciętność i brak zaangażowania
oraz brak wysokich standardów jakości jest przyczyną problemów finansowych przedsiębiorstw. Problemy te natomiast zawsze wynikają z wewnętrznego poczucia braku(niedostatku) właścicieli firm.

Mój background to środowisko wysoko-wyspecjalizowanych rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw i medycyny ( fundament wiedzy o technologii: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, który po 3.5 roku studiów dziennych opuściłem aby zająć się biznesem na poważnie ).

Z punktu widzenia klienta (pacjenta) projektuję już od 21 roku życia zaawansowane rozwiązania technologiczne począwszy od największych korporacji po średnie firmy. Specjalizuję się w tworzeniu modeli biznesu dla których prawdziwie innowacyjne technologie stanowią fundament wartości dodanej ( 85 % to B2B ). Dziś między innymi inwestuję w przedsiębiorców, którzy wybrali realizację swojego biznesowego potencjału w oparciu o model doskonałości w służeniu klientom -jak to nazywam – „kliento-centryzm”.

Od samego początku mojej biznesowej drogi moimi klientami byli przedsiębiorcy. Cała idea warsztatów i pracy indywidualnej z właścicielami firm zaczęła się od tego, że wdrażając rozwiązania technologiczne – często musiałem tłumaczyć osobom w Polsce na czym polega strategiczne, rozsądne zarządzanie wzrostem przedsiębiorstw. Szczególnie aspekt wdrażania myślenia systemowego. Moje rozmowy z klientami stawały się coraz bardziej filozoficzne zamiast trwać godzinę trwały czasami tygodniami

To co obudziło moją inspirację do służenia przedsiębiorcom jeszcze bardziej – to prosta obserwacja efektów ludzi z którymi rozmawiałem o filozofii biznesu. Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli w praktyce zasady o których mówiłem zaczęli odnosić coraz większe sukcesy. 

Na co dzień, Adam jest bardzo zapracowanym przedsiębiorcą –praktykiem, intensywnie podróżującym, tworzącym rozwiązania dodające największą możliwą wartość dla klientów (i społeczeństwa ogółem), stosującym w praktyce standardy inspiracji poprzez przykład, współpracuje przy najbardziej wymagających projektach naukowo – technologicznych 21 wieku.

Ciągle dąży do doskonałości poszerzając swoją praktyczną wiedzę i doskonaląc umiejętności – wraz z przyjaciółmi- przedsiębiorcami z różnych części świata – podnosząc świadomość ludzkości – zarówno w sensie biznesowym (jakość), naukowym ( technologicznym ) jak i świadomości ludzi ogółem ! Uczy wszystkich z którymi współpracuje tego, że rozwiązania danej sytuacji nie pojawią się dopóki my sami nie zmienimy sposobu w jakim na daną sytuację patrzymy. Dzięki temu zamiast problemów widzimy szanse. Tam , gdzie wszyscy się poddają, my odważnie idziemy naprzód!