ZIELONY – POLSKA WALUTA LOKALNA

ZIELONY – POLSKA WALUTA LOKALNA

ZIELONY – POLSKA WALUTA LOKALNA

Waluta lokalna, to narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą funkcjonować i rozwijać się pomimo istnienia wielu niesprzyjających warunków. |

ZIELONY – polska waluta lokalna.

Zbudowanie nowych relacji biznesowych, stworzenie skutecznego systemu lojalnościowego dla konsumentów, wykorzystywanie nadwyżek i – najważniejsze – zwiększenie sprzedaży – takich efektów mogą spodziewać się przedsiębiorcy, którzy dołączą do projektu polskiej waluty lokalnej – Zielony. 

Idea projektu jest prosta. Przedsiębiorca godzi się akceptować walutę lokalną w transakcjach z innymi przedsiębiorcami, nie rezygnując jednocześnie z waluty państwowej. Im więcej przedsiębiorców uczestniczy w systemie waluty lokalnej, tym większe korzyści stają się ich udziałem.

Istotą projektu jest, by waluta lokalna Zielony była narzędziem służącym do zwiększenia sprzedaży produktów i usług polskich przedsiębiorców i zbudowania lojalnej grupy klientów i partnerów biznesowych.

Dlaczego warto korzystać z waluty lokalnej? 

Pieniądz lokalny jest nieodsetkowy. Nie zadłuża, lecz umożliwia utrzymanie środków pieniężnych na stałym poziomie, co jest podstawą do rozwoju lokalnych gospodarek.
Pieniądz lokalny obsługuje transakcje na rynku lokalnym bez możliwości jego swobodnego transferowania czy spekulacji, zapobiegając niepożądanym zjawiskom gospodarczym.
Pieniądz lokalny wspiera lokalny sektor produkcji i usług, co w ostateczności prowadzi do likwidacji bezrobocia i ogólnego wzrostu gospodarczego.
By zrozumieć w pełni  po co i dlaczego potrzebujemy takich rozwiązań przeczytaj  Pieniądz wolny od inflacji i odsetek http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/

Inicjatywa lokalnych pieniędzy – obecnie w obiegu znajduje się ponad 5 000 lokalnych walut w wielu krajach – jest znana na całym świecie, od setek lat. Projekt polskiej waluty lokalnej, w pierwszej fazie zostanie uruchomiony w trzech województwach: świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim.